Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009

ΑΜΚΑ

(Α.Μ.Κ.Α)
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
[Άρθ
ρο 153]

1. Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ο οποίος
καθιερώθηκε με το άρθρο 64 του ν. 2084/1992 που συμπληρώθηκε με την
παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 2556/1997, το άρθρο 39 του ν. 2676/1999 και
την παρ. 8 του άρθρου 62 του ν. 3518/2006, από 01.06.2009, καθιερώνεται υποχρεωτικά ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της Χώρας.

2. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία ουδείς δύναται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος, να ασφαλισθεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας,
να δικαιωθεί και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα, εάν δεν διαθέτει ΑΜΚΑ, ο οποίος αναγράφεται
υποχρεωτικά επί όλων των ως άνω αντίστοιχων
παραστατικών.


3. Η χορήγηση του ΑΜΚΑ γίνεται από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, μέσω των ΚΕΠ,
παραστατικό δε αυτού χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από τα ΚΕΠ ή
αποστέλλεται σε αυτόν με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν, ηλεκτρονικά μέσω δικτύου (ή τηλεματικά), την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, για κάθε καταχώρηση ΑΜΚΑ που διενεργείται στα μητρώα τους ή για κάθε σχετική μεταβολή των εργασιακών και ασφαλιστικών στοιχείων των πολιτών, προκειμένου να ενημερωθεί το Εθνικό Γενικό Μητρώο όλων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων της χώρας, καθώς και το Εθνικό Γενικό Μητρώο εργοδοτών.

4. Από 01.06.2009 τίθεται επίσης σε ισχύ η παρ. 8 του άρθρου 62 του ν.
3518/2006.

5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορέων επιβάλλονται στο Διοικητικό
Συμβούλιο τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ.
384/1992, όπως κάθε φορά ισχύουν, πρόστιμα, υπέρ του Λογαριασμού
Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας. Επί πλέον στους Ασφαλιστικούς Φορείς δεν
αποδίδεται η συμμετοχή του Κράτους για νέους ασφαλισμένους που δεν
διαθέτουν ενημερωμένα μητρώα ασφαλισμένων με ΑΜΚΑ.

6. Ο ΑΜΚΑ θα αντικαταστήσει τον αντίστοιχο Αριθμό Μητρώου, ο οποίος
τηρείται στα μηχανογραφικά μητρώα όλων των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης ή του ΟΑΕΔ, σταδιακά και πλήρη αντικατάσταση εντός μίας
πενταετίας.

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι
λεπτομέρειες υλοποίησης των αναφερομένων στο άρθρο αυτό.
Άρθρο 154

1. Κάθε διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται.
2. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.


ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ - ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΙΑ


ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ(Δείτε το παραπάνω βίντεο πρός το τέλος, την μαρτυρία του υπουργού και κρίνετε την σοβαρότητα της κατάστασης)


Μια πρώτη ματιά στα σχετικά με την έκδοση της κάρτας Κ.Α στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Κοινωνικών ασφαλίσεων μας δείχνει:http://www.ggka.gr/er_amka.htm

ΕΘΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ)

Και πιο κάτω στους «στοχους» αναφερεται:


Η γενίκευση της χρήσης της Κάρτας Κοινωνικής Ασφάλισης για την διευκόλυνση των συναλλαγών των δικαιούχων με άλλους Φορείς, Οργανισμούς, Τράπεζες,...Η προσωρινή κάρτα που μας έχουν ετοιμάσει είναι αυτή:Γνωστοι σε πολλούς μιας και ηδη εδω και καιρο αποστελλεται στους δικαιούχους.

Να δουμε για άλλη μια φορα τις πληροφορίες που η Ορθόδοξη Παραδοση μας δινει για το χαραγμα.
Ο άγιος Αρέθας επίσκοπος Καισαρείας και διάδοχος του Μ. Βασιλείου στον επισκοπικό θρόνο στο έργο του "εξήγησις της Ιεράς Αποκαλύψεως" PG 106 αναφέρει ότι το χάραγμα θα δοθεί σαν "ψήφος εντριβή και εγνωσμένη ανθρώποις" .
Από την άλλη έχουμε τον Αγιο Εφραίμ τον Σύρο που στον "λόγο του περί εμφάνισης του αντιχρίστου" (Ασκητικά) μας πληροφορεί "διότι τοιούτον τρόπο χρησιμοποιεί ο τύρανος ώστε όλοι να βαστάζουσιν το σημάδι του πριν έρθει να απατήσει τα σύμπαντα"

Ας δούμε λοιπόν σε συνδιασμό τις πληροφορίες που οι δύο Αγιοι μας δίνουν:
"ψήφον εντριβή" .Στα χρόνια του Αγίου οι άνθρωποι ψήφιζαν γράφοντας το όνομα του υποψηφίου που προτιμούσαν σε κάποιο πλακίδιο "ψήφον" (εξ΄'ου και η λέξη ψηφιδωτόν=μικρό πλακίδιο) σε μέγεθος τραπουλόχαρτου και μετά το έριχναν στην κάλπη.
ο εντριβής, του εντριβούς = καθημερινής χρήσης
Βλέπουμε λοιπόν ότι το χάραγμα αρχικά θα δοθεί με την μορφή πλακιδίου μεγέθους τραπουλόχαρτου καθημερινής χρήσης.
Από την άλλη ο Αγιος Εφραίμ μας τονίζει ότι οι άνθρωποι θα "βαστάζουσιν" το σημάδι προ της ελεύσεως του ανόμου. Προσέξτε ο άγιος δεν λέγει θα "φέρουν" αλλά θα "βαστάζουν" θα κρατούν στο χέρι και αυτό θα γίνει προτού να εμφανιστεί δημόσια ο αντίχριστος

H Καρτα Κοινωνικής Ασφάλισης θα δοθει ακόμα και στους ανηλίκους, στους πλούσιους και τους φτωχους. Δεν θα πιασει μονον μία κατηγορία ανθρωπων. Οι επιλογές δεν είναι και πολλές. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
Χωρίς αυτην δεν θα μπορει καποιος να εργαστει, να πάρει συνταξη, να εχει περιθαλψη… Το σημαντικό είναι όμως η εργασία και η συνταξη. Γιατι χωρίς αυτές δεν θα μπορει επίσης να αγορασει ή να πουλήσει….

ΣΑΣ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΚΑΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ....???


ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΑΕΣ - ΑΜΚΑ

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι
Με την παρούσα δηλώνω ότι αρνούμαι να παραλάβω, κατέχω και χρησιμοποιώ την κάρτα κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπει ο ν. 3655 του 2008, εάν δε με ενημερώσετε επαρκώς για το εάν προβλέπεται να μετατραπεί σε κάρτα ηλεκτρονικής τεχνολογίας με οποιαδήποτε μορφή (τσιπ, γραμμωτό κώδικα, μαύρη ταινία ή ό τι άλλο παρόμοιο), διότι, εάν μετατραπεί σε ηλεκτρονική, όπως δυστυχώς έχει δηλώσει ρητά ο αρμόδιος γενικός γραμματέας του Υπουργείου Απασχόλησης κος Μαμμωνάς στο σταθμό ΣΚΑΙ στις 7 Μαΐου 2009, αλλά και αλλού (λ.χ. στον τηλεοπτικό σταθμό ΜΕΓΚΑ), λόγω των προβλέψεων του νομοσχεδίου που καλύπτουν με τη λήψη, κατοχή και χρήση της κάρτας το σύνολο της οικονομικής, εργασιακής, ασφαλιστικής και δικαιοπρακτικής εν γένει ζωής του Έλληνα πολίτη, επίσης εν όψει της κραυγαλέας περίπτωσης κατάχρησης εξουσίας δοθέντος ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας ιδιωτικής εταιρίας, της ΕΠΑΦΟΣ, όπως επίσης και με το αυστηρό δίκαιο που εισάγουν αυτές οι προβλέψεις του ν. 3655, δηλαδή τον αποκλεισμό του πολίτη από τα παραπάνω θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα και έννομα αγαθ? σε περίπτωση άρνησης λήψης και χρήσης της κάρτας, αυτό προσκρούει στην Ορθόδοξη Εσχατολογία θεμελιωμένη στο κανονικό και ιερό καινοδιαθηκικό βιβλίο της Αποκαλύψεως ερμηνευόμενο από τους αγίους Πατέρας, επομένως προσβάλλει ευθέως το περιεχόμενο της θρησκευτικής μου συνείδησης. Με την παρούσα δηλώνω ότι, εάν δεν υπάρξει ρητή δήλωση εκ μέρους του Υπουργείου Απασχόλησης ότι η κάρτα δε θα μετατραπεί σε ηλεκτρονική, θέτω αίτημα θέσπισης εξαιρετικού δικαίου, δηλαδή απόλαυσης των ανωτέρω εννόμων αγαθών χωρίς τη συμμετοχή μου στο σύστημα της κάρτας κοινωνικής ασφάλισης, για λόγους θρησκευτικής συνείδησης, αλλά κυριώτερα επικαλούμενος τη συνταγματική προστασία της Ιεράς Παράδοσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 1 και 13 παρ. 1 του Συντάγματος. Διευκρινίζω επίσης ότι δεν αρνούμαι τη χρήση του αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), εάν δεν προϋποθέτει τη λήψη, κατοχή και χρήση της κάρτας κοινωνικής ασφάλισης με το δυσώνυμο αριθμό του 666.ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ (ΜΑΡΤΤΥΡΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ:

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου και ώρα 18.30 στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ για διαμαρτυρία σχετικά με το σύστημα ΑΜΚΑ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ' ΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙΔεν υπάρχουν σχόλια: